O Fundație Comunitară este acea organizație non-profit care mobilizează resurse din comunitate și le utilizează pentru rezolvarea unor nevoi identificate în comunitate, contribuind la îmbunătățirea calității vieții locuitorilor dintr-o zonă geografică specifică (în cazul nostru, județul Sibiu).

Fundația folosește mecanisme diverse pentru a mobiliza resurse din comunitate (sponsorizări, donații, evenimente de atragere de fonduri, donații salariale, marketing comunitar etc.), oferind oportunitatea sponsorilor și donatorilor de a direcționa resursele proprii către acele zone și domenii care sunt de interes pentru aceștia și pentru comunitate.

Pe baza acestor resurse, fundația finanțează inițiative locale propuse de organizații nonprofit, lideri comunitari sau persoane talentate. În același timp, fundația identifică în mod activ nevoi ale comunității, stimulând angajamentul donatorilor și formarea de parteneriate pentru abordarea acestora.

Fundația comunică în permanență cu donatorii și cu beneficiarii, asigurându-se că resursele donatorilor sunt bine direcționate și au rezultatele așteptate.

Mai multe informații despre mișcarea Fundațiilor Comunitare pe www.fundatiicomunitare.ro

Foto: Gabriela Cuzepan

Fundația Comunitară Sibiu este un finanţator privat local care identifică, promovează şi finanţează iniţiative şi proiecte ale comunităţii sibiene – ONG-uri, grupuri de iniţiativă, companii, persoane fizice – contribuind astfel la dezvoltarea locală. Fondurile sunt colectate, administrate şi distribuite transparent prin intermediul burselor sau granturilor.

În acelaşi timp, FCS pune la dispoziţia companiilor care doresc să se implice în comunitate, servicii de consultanţă pentru identificarea domeniilor pe care acestea le pot susţine şi a mecanismelor prin care pot contribui la dezvoltarea comunităţii.